Poland

Projekt Erasmus + „Sport i Różnorodność”

AKCJA 2 (229): WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK

Koordynator projektu: Gabriela Olea Martin

Szkoły partnerskie: Malta (Paola), Grecja (Katerini), Włochy (Civitavecchia), Bułgaria (Veliko Tarnovo), Francja (Ermont).

Czas trwania projektu: 1.09.2018 – 31.08.2020.

Przyznany grant dla ZSO Nr 1 w Kwidzynie: 22 680 euro.

Projekt Erasmus+ zatytułowany „Sport i różnorodność” jest partnerstwem sześciu szkół europejskich z Polski (ZSO nr 1), Malty, Włoch, Grecji, Francji i Bułgarii, mającym na celu współpracę i wymianę dobrych praktyk w dziedzinie sportu. Projekt będzie trwał dwa lata od 1 września 2018r do 31.08.2020r. Wymiany uczniów i nauczycieli odbędą się w Grecji, Polsce, we Włoszech i na Malcie.

Projekt zakłada promowanie wartości i korzyści płynących ze sportu, poznawanie innych krajów i kultur dzięki wymianom uczniów i nauczycieli miedzy szkołami biorącymi udział w projekcie. Projekt ma na celu przekazywanie uniwersalnych wartości tj. tolerancja, przyjaźń, praca w zespole. Hasło „sport dla wszystkich” pozwoli uczniom, pochodzącym z różnych środowisk na współpracę z rówieśnikami z innych krajów oraz udoskonali standardy szkolne. Uczestnicy projektu będą brali udział w różnorodnych imprezach sportowych, lekcjach w-f, pogłębią swoją wiedzę na temat mniej znanych dyscyplin sportu w każdym z krajów partnerskich, zwiedzą miejsca związane z uprawianiem sportu i wezmą aktywny udział we wszystkich przewidzianych dyscyplinach sportu w każdym partnerskim kraju. Podczas warsztatów omówimy tematy dotyczące dopingu, równych szans, równouprawnienia płci, bezpieczeństwa, niepełnosprawności, oszukiwania w sporcie. Projekt umożliwi nauczycielom wymianę dobrych praktyk, innowacyjnych metod nauczania, technik prowadzenia zajęć. Uczniowie wezmą udział w innowacyjnych formach aktywności fizycznej na świeżym powietrzu tj. wspinaczka górska, surfing, treningi MTB, spływy kajakowe, nordic walking, ponieważ dyscypliny te są zwykle pomijane w programach nauczania. Poza tym, uczniowie zdobędą dodatkową motywację do uczenia się języków obcych.

1

Projekt przyniesie następujące rezultaty:

• innowacyjne podejścia do grup docelowych objętych projektem poprzez zapewnienie atrakcyjniejszych programów kształcenia i szkolenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami uczestników;

• wykorzystanie podejść opartych na uczestnictwie i metodyk opartych na TIK;

• bardziej nowoczesne, dynamiczne, zaangażowane i profesjonalne środowisko wewnątrz organizacji: gotowe, by włączyć dobre praktyki i nowe metody do działań codziennych; otwarte na synergię z organizacjami działającymi w różnych dziedzinach lub innych sektorach społeczno-ekonomicznych;

• większy potencjał i profesjonalizm pozwalający na pracę na szczeblu unijnym/międzynarodowym;

• zacieśniona współpraca z partnerami z innych krajów, dziedzin edukacji;

• lepsza jakość przygotowywania, wdrażania, monitorowania i kontynuowania projektów unijnych/międzynarodowych;

• zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych;

• zwiększenie motywacji uczniów do uprawiania sportu;

• udoskonalenie umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych TIK wśród uczniów i nauczycieli;

• uświadomienie sobie zmian zachodzących w obecnym świecie w dziedzinie sportu;

• wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania na lekcjach w-f;

• wymiana dobrych praktyk wśród nauczycieli.

ZSO nr 1 -a secondary school located in Kwidzyn in Poland, established in 1937. There are 357 students divided into 13 classes and 33 professors. The school provides the three-year-long general education to children between 16 and 18 years old offering different departments: physics and mathematics, biology and chemistry, geography and mathematics, language and history. It was involved in E-Twinning project and a Socrates Comenius project. • Our teachers are hardworking and eager to work on the project. We would like to share our long tradition in sport competitions for the freshers. We are also keen on learning from other project partners and taking part in international sports competitions. • The school coordinator, Gabriela Olea Martin – a Spanish and English teacher with the ICT with e-learning post-graduate studies – coordinated two Socrates Comenius projects (“Let’s make Europe a better place”, “European regions in the developing Europe”) and the E-Twinning project “Spanish Clubs in the World”. All the teachers have permanent full-time jobs. • Our headmaster has a great experience in coordinating Erasmus projects. He coordinated two Erasmus+ projects. The first one was The Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci related to the field of vocational education and training in 2007. The name of the project was “Programming the PLC drivers”. The other project was an Erasmus+ project related to mobility projects in the field of vocational education (”From a Technician to a European. New experiences – better opportunities”).

060544FE-628E-443E-AE70-4F8CD18101EB